Általános Szerződési Feltételek

A NOVEX Biztonságtechnika Kft. webáruházának

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételei

Hatályos: 2024. január hó 01. napjától

Jelen általános szerződési feltételek a NOVEX Biztonságtechnika Kft. bolti kereskedelme során létrejött szerződésekre vonatkoznak.

Bevezető tájékoztató a webáruházról és a vállalkozásról

A NOVEX Biztonságtechnika Kft. fő tevékenysége a civil szférában telepíthető biztonságtechnikai eszközök, berendezések, tűzvédelmi rendszerek, kamera és térfigyelő rendszerek és műszaki megoldások nagy- és kiskereskedelme. Kereskedelmi tevékenységünk mellett foglalkozunk gyenge- és erősáramú műszaki projektek tervezésével, kivitelezésével, segítséget nyújtunk alvállalkozóink részére munkáik során, illetve vállaljuk a teljes műszaki adminisztrációt átadással együttesen.

Tájékoztatjuk, hogy a www.novex.hu weboldalon feltüntetett termékeket székhelyünkön és üzleteinkben megtekintheti és megvásárolhatja. A weboldalon feltüntetett termékek kínálata nem teljes és a weboldalon feltüntetett árak a webáruházban való megrendelésre vonatkoznak. Az üzleteink készletéről és pontos árairól kérjük, hogy személyesen, telefonon vagy emailben érdeklődjenek.

A NOVEX Biztonságtechnika Kft. által forgalmazott termékek és szolgáltatások lényeges tulajdonságairól, a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben a weboldalon található egyes termékek oldalán, illetve személyesen tájékozódhat.

726/2020. (XII.31.) Korm. rendelet

A NOVEX Biztonságtechnika Kft. a fogyasztónak minősülő vásárlók részére nem értékesít tartós adathordozót. A tartós adathordozók értékesítésére vonatkozóan a 726/2020. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A vállalkozás adatai:

Cégnév: NOVEX Biztonságtechnika Kft.
Székhely: 6728Szeged, Fonógyári út 10.
Cégjegyzékszám: 06-09-015698
Nyilvántartó cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 22755650-2-06
Közösségi adószám: HU22755650
Bankszámlaszám: 12067008-01640388-00100005 (Raiffeisen Bank Zrt.)

Üzleteink címei:
6728-Szeged, Fonógyári út 10.
1097-Budapest, Gyáli út 21-23.
4031-Debrecen, Szoboszlói utca 43/A.
9024-Győr, Nádas Ernő utca 13.
6000-Kecskemét, Dózsa György út 18.
5600-Békéscsaba, Gyóni Géza utca 5.
3000-Hatvan, Horváth Mihály út 109/B.
9700-Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 15.
5000-Szolnok, Széchenyi krt. 121/A.
8200-Veszprém, Dózsa György tér 1.
7623-Pécs, Mártírok útja 17.
4400-Nyíregyháza, Debreceni utca 27..

Ügyfélszolgálat központi email cím: iroda@novex.hu

Webáruház URL címe: www.novex.hu
Webáruház közvetlen e-mail címe: shop@novex.hu
Webáruház Adatvédelmi Nyilvántartási Száma: NAIH-88756/2015. Az adatkezelés célja: “Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése. A vásárlói megrendelések teljesítése.”
Hírlevél küldés Adatvédelmi Nyilvántartási Száma: NAIH-88754/2015. Az adatkezelés célja: „Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. Csak szerződött és a hírlevélre önként feliratkozók számára.”
Regisztráció Adatvédelmi Nyilvántartási Száma: NAIH-88753/2015. Az adatkezelés célja: „Honlapon történő regisztráció, hozzáférés árlistákhoz, műszaki dokumentációkhoz.”

Tevékenység nyilvántartási száma: 0802/2015
Tevékenységet nyilvántartó hatóság neve, székhelye: SZMJVÖ 6720-Szeged, Széchenyi ér 10.
Kamarai tagság: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Az üzemeltető nem tagja egyéb szakmai kamarának. Nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex.

Webáruház szoftver rendszer tulajdonosa és az üzemeltetésre vonatkozó tárhely szolgáltató neve és címe:
I.T.C. Kft. (International Trading Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
Cím: 6726 Szeged, Fő fasor 52.
Telefonszám: +36 (62) 425-562
E-mail: office@itcltd.hu

1. Bevezető rendelkezések

Kérjük, hogy mielőtt terméket vagy szolgáltatást rendel társaságunktól, figyelmesen olvassa el a jelen általános szerződési feltételeket, és kizárólag abban az esetben vásárolja meg termékeinket és vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF rendelkezéseit magára kötelező érvényűnek elfogadja.

A NOVEX Biztonságtechnika Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket módosítsa. Az általános szerződési feltételek kezdő időbeli hatályát a cím alatti dátum jelzi.

A mindenkor hatályos ÁSZF valamennyi üzletünkben jól látható helyen megtalálhatók, valamint a www.novex.hu weboldalon is olvasható, így annak tartalma a szerződéskötés előtt megismerhető.

A weboldalon tett valamely nyilatkozat, a felek közötti szóbeli egyeztetés és emailváltás nem minősül írásbeli szerződésnek. Írásbeli szerződésnek a vásárlásról kiállított számla minősül, mely minden esetben iktatásra és a könyvelési szabályok szerinti tárolásra kerül.

Telepítő cégnek minősül minden olyan vállalkozás, amelynek a biztonságtechnikai eszközökkel kapcsolatos bármilyen forgalma és bevétele 100 %-ban ezen eszközök telepítéséből származik.

1.1. Tájékoztatjuk, hogy a webáruház böngészésével, ill. a webáruházon való regisztrációval Ön elfogadja az általános szerződési feltételeket és hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez.
1.2. A webáruház fenntartja magának a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket módosítsa. Az általános szerződési feltételek kezdő időbeli hatályát az oldal tetején a cím alatti dátum jelzi. Tájékozottsága érdekében kérjük, rendszeresen látogassa a webáruházat és olvassa el az általános szerződési feltételeket.
1.3. A webáruházon keresztüli vásárláskor küldött visszaigazoló e-mailben egy link közvetlenül az aktuálisan hatályos általános szerződési feltételekre mutat. Így a megrendelő minden vásárlás előtt tudomást szerezhet a pillanatnyilag hatályos általános szerződési feltételekről.
1.4. Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek nyelve magyar. A szerződéskötés lehetséges nyelve magyar. A webáruház oldalain megjelenő termékleírások és szöveges információk magyar nyelvűek, egyes esetekben angol nyelvűek (pld. CE tanúsítványok, nyilatkozatok).
1.5. A webáruházon tett nyilatkozatok, rendelések és vásárlások nem minősülnek írásbeli szerződésnek. Írásbeli szerződésnek a vásárlásról kiállított számla minősül, mely minden esetben iktatásra és a könyvelési szabályok szerinti tárolásra kerül. Egyebekben a webáruházon tett megrendelések nem kerülnek iktatásra, azok kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre. Megrendeléséről visszaigazoló e-mailt kap. Kérjük, hogy a visszaigazoló e-mailt őrizze meg.
1.6. Jelen általános szerződési feltételek letölthetők .pdf formátumban a webáruházról. Tájékoztatjuk, hogy az általános szerződési feltételek ismerete a felhasználó kötelezettsége, ill. az általános szerződési feltételek letöltési lehetőségével a webáruház eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. §-ban foglalt kötelezettségeknek. A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a lent megadott elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésére.
1.7. Az üzemeltető és telepítő között, nem kötelező jelleggel a piaci kedvezményekre és rendszerszintű terméktámogatásra vonatkozó „Együttműködési megállapodás” köthető (jelen ÁSZF 2. számú melléklet).
1.8. Webáruházunkban a civil szférában telepíthető biztonságtechnikai (vagyonvédelmi) termékeket vásárolhatnak.
1.9. A kiválasztott termékek előzetes személyes megtekintésére a cég székhelyén van lehetőség.

2. Szerződéskötés

A termékek forintban meghatározott áráról az egyes üzleteinktől személyesen, telefonon vagy emailben kérhet tájékoztatást. Bolti értékesítést esetén a termékek ára esetenként eltérhet a webáruházban feltüntetett árakról – minden esetben az üzlet által jelzett ár az alkalmazandó. Szintén az üzletek tudnak tájékoztatást adni arról, hogy a kívánt tételek megtalálhatók-e raktárkészleten, avagy mennyi időn belül várható a beszerzésük.

A NOVEX Biztonságtechnika Kft. által forgalmazott termékeket és szolgáltatásokat rendelés rögzítésével vásárolhatja meg. Az üzletünkben megrendelt termékről számlát állítunk ki, szolgáltatás megrendelése esetén pedig a megrendelés lényeges elemeit tartalmazó szerződést kötünk.

Amennyiben a számlát a NOVEX Biztonságtechnika Kft. képviselője, alkalmazottja, megbízottja a számlán szereplő vevő képviselője részére átadta, illetőleg a vevő email címére (a vevő weboldalán feltüntetett email címre vagy a NOVEX Biztonságtechnika Kft. részére regisztrációként átadott email címre) megküldte, és a vevő a számlával összefüggésben 5 munkanapon belül reklamációval, kifogással nem élt, úgy a számla átvételével és e határidő elmulasztásával a felek ezt tartozást elismerő nyilatkozatnak tekintik, ezzel a vevő a számlán szereplő, a NOVEX Biztonságtechnika Kft. felé fennálló tartozásának fennállását elismeri, azt nem teszi vitássá sem összegszerűség, sem jogcím tekintetében.

A NOVEX Biztonságtechnika Kft. a számlán feltüntetett termékek tulajdonjogát azok vételára kiegyenlítéséig fenntartja. A számlán feltüntetett vevő a számlán szereplő teljes vételár kiegyenlítéséig nem jogosult a számlán szereplő tételek beépítésére, értékesítésére, azok tulajdonjogának bármilyen jogcímen történő átruházására, azt a felek sikkasztásnak tekintik, mely esetben a NOVEX Biztonságtechnika Kft. jogosult büntető feljelentése megtételére az illetékes nyomozó hatóság felé.

Amennyiben a számlán szereplő vevő a számlán feltüntetett tartozását részben vagy egészben határidőig nem fizeti meg, úgy az alábbi költségek megfizetésére köteles:
–    Fizetési felszólító levél/email: 10.000,- Ft + ÁFA / db
–    Ügyvédi felszólító levél: 20.000,- Ft + ÁFA / db
–    Fizetési meghagyásos eljárás megindítása esetén a követelés 3%-a, minimum 8.000,- Ft eljárási díj, továbbá 60.000,- Ft + ÁFA jogi képviseleti díj
–    Kereset benyújtása esetén a bírósági eljárás illetéke, továbbá a követelés érvényesítésével felmerülő óránként 25.000,- Ft + ÁFA jogi képviseleti díj
–    Felszámolási eljárás esetén 80.000,- Ft eljárási illeték, 25.000,- Ft közzétételi költségtérítés, továbbá a követelés 5%-a, minimum 100.000,- Ft + ÁFA jogi képviseleti díj

A fizetési felszólítások díjától – kivéve a jogi képviselő általi felszólítás – a NOVEX Biztonságtechnika Kft. saját döntése alapján eltekinthet.

Fizetési késedelem esetére a felek a késedelemmel érintett vételárrész után évi 25% mértékű késedelmi kamat felszámításában állapodnak meg, továbbá a NOVEX Biztonságtechnika Kft. jogosult 40 EUR / számla behajtási költségátalány érvényesítésére. Amennyiben a számlán szereplő vevő esedékes fizetési kötelezettségével 21 napot meghaladó késedelembe esik, úgy a továbbiakban áruval, termékekkel való kiszolgálása kizárólag előre fizetés vagy egyidejű fizetés mellett lehetséges. Amennyiben a számlán szereplő vevő esedékes fizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik, úgy kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a késedelembe esés tényét a NOVEX Biztonságtechnika Kft. a weboldalán feltüntesse, valamint e tényről a saját partnereit tájékoztassa.

Az üzleteinkben rögzített rendelések módosítását vagy törlését a rendelést rögzítő üzlettől személyesen, telefonon vagy emailben kérheti. Tájékoztatjuk, hogy bár üzleteink mindent megtesznek annak érdekében, hogy ilyen esetben is a vevőink segítségére legyenek, a rögzített rendelések módosítására vagy törlésére nem minden esetben van lehetőség. A rögzített rendelés – amennyiben annak módosítása vagy törlése már nem lehetséges – minden esetben fizetési és átvételi kötelezettséget von maga után.

3. Regisztráció

3.1. A webáruházon keresztüli vásárláshoz, vagy egyéb szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció nem szükséges, a kényelmes és rendszeres vásárlás esetén viszont javasolt. A regisztrálással kifejezetten elismeri, hogy jelen általános szerződési feltételeket elolvasta, ismeri, és azokat elfogadja.
3.2. A regisztráció a vásárláshoz szükséges adatokat tartalmazza, az ott megadott adatokat a megrendelések teljesítése céljából használjuk fel. Az adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük, azokat harmadik személy részére nem szolgáltatjuk ki.
3.3. A regisztráció során megadott adatokat a webáruházon a regisztrációs fiókjában bármikor módosíthatja, törölheti, illetve megrendelés esetén szállítási és egyéb adatait pontosíthatja.
3.4. Kérjük, hogy szállítási címnek olyan címet szíveskedjen megadni, ahol munkanapokon napközben ön vagy megbízott átvevője elérhető.
3.5. A jelszóban csak ékezet nélküli betűk és számok szerepelhetnek. A jelszón kívül kérjük, használja a kis- és nagybetűket, illetve az ékezetes betűket, mert a számlázás és a házhoz szállítás az így megadott adatok alapján történik.
3.6. A regisztrációval kapcsolatos problémái, kérdései esetén kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

4. Értesítések

4.1. Amennyiben jelen általános szerződési feltételekben írt e-mail értesítést nem kapja meg, kérjük, ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a regisztrációjában e-mail címét.
4.2. Ha Ön helyesen adta meg e-mail címét, és mégis azt tapasztalja, hogy egy tőlünk várt levél (napi értesítő, visszaigazolás) nem érkezik meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, hogy ellenőrizhessék a problémát. A fenti hiba egyik oka az lehet, hogy bizonyos, akár az ön számítógépétől függetlenül működő spam-szűrők védik önt az interneten nagy számban előforduló úgynevezett levélszeméttől. Ezek a szűrők sajnos tévesen spammé nyilváníthatnak olyan leveleket is, amelyek érdekelnék önt.

5. Rendelés

5.1. Oldalunkon található termékeket rendelés feladásával vásárolhatja meg.
5.2. A webáruházba való bejelentkezés után (lásd regisztráció) tudja kiválasztani a megrendelni kívánt terméket. Amennyiben meg szeretné vásárolni a terméket, úgy kattintson a „Kosárba” gombra. Ha több terméket kíván rendelni, kérjük, szíveskedjék azokat a kosarában összegyűjteni és egyszerre megrendelni őket.
5.3. A kosárba helyezés Önt nem kötelezi a vásárlásra, a kosárba gyűjtött terméket bármelyik későbbi időpontban is megrendelheti, természetesen akkor, ha valaki más még nem rendelte meg őket. Ha eláll a vásárlástól, akkor a kosarából a rendelés pillanatáig bármikor törölheti a termékeket.
5.4. A termék adatait és fényképét (előfordulhat, hogy a termékhez nem tartozik termékkép) tartalmazó weblapon válassza ki az Ön számára megfelelő terméket és mennyiségét, majd a “Kosárba” ikonra kattintva helyezze azt virtuális kosarába.
5.5. Ha az összes Önt érdeklő terméket a kosarába helyezte, kattintson a „Tovább a kosárhoz” gombra, vagy a honlapunk jobb felső sarkában látható „Kosár” ikonra. „A kosár” lapon áttekintheti kosarának tartalmát. Ha mindent rendben talál, kattintson a „Tovább a pénztárhoz” gombra.
5.6. A megjelenő lapon beállíthatja a kívánt átvételi és fizetési módot, illetve módosíthatja az előzőleg beállított adatokat (pl. postázási és számlázási adatait). Amennyiben először rendel tőlünk, a rendeléskor megadott adatok alapján és elérhetőségeken munkatársaink adategyeztetést végezhetnek az ún. telepítői kedvezmények érvényesítése céljából.
5.7. A vásárlást a Pénztár lapon nyugtázhatja a „Megrendelem” gombra kattintva. A megrendelés véglegesítéséhez tudomásul kell vennie és fogadni a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A sikeres megrendelésről rendszerünktől azonnal kap egy visszaigazoló képernyőt, valamint e-mail címére is érkezik egy automatikus visszaigazoló e-mail. A webáruházunk/üzemeltető és Ön között a visszaigazoló e-maillel jön létre a szerződés.
5.8. Rendeléséről haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül, ill. a termék átadásáig e-mail címére küldött válaszlevélben tájékoztatjuk. A visszaigazolásban linken is keresztül elérhetőek jelen általános szerződési feltételek, amelyek tartalmazzák a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást.
5.9. Amennyiben a megrendelt terméket valamilyen váratlan okból nem tudjuk Önnek biztosítani, erről haladéktalanul tájékoztatjuk, és amennyiben a fizetés megtörtént, a megrendelt termék árát haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatérítjük.

6. Szállítás és átvétel

6.1. Megrendelt termékét az alábbi átvételi és szállítási módokon veheti át:
6.1.1. A társaság székhelyén, személyesen (ez esetben nincs szállítási díj, az átvétel ingyenes),
6.1.2. Futárszolgálat (értékfüggő fuvardíj, nettó 200eFt alatti megrendelés esetén 2.000 Ft + áfa, felette ingyenes szállítási díj.
6.1.3. Külföldi megrendelést nem áll módunkban elfogadni és teljesíteni.
6.2. A várható legkorábbi átvétel idejét a rendelés feladását követően pár órán, de legkésőbb 3 munkanapon belül válaszlevélben jelezzük.
6.3. Nagyszabású akcióink idején a szállítási idő jelentősen megnövekedhet a rendelések számától függően.

6.4. A cég székhelyén való átvétel

6.4.1. A cég székhelyén való átvétel esetén a megrendelt termékeket személyesen veheti át. Az átvétel ebben az esetben díjmentes. A megrendelt termékeket a webáruházon feltüntetett címen az ott megjelölt napokon és időpontokban veheti át.
6.4.2. Rendelését személyes átvétel választása esetén a jelzett legkorábbi átvételi napot követő 5 munkanapon belül van lehetősége átvenni, ezt követően a rendelését töröljük rendszerünkből. Amennyiben rendelésének átvételi idejét meg kívánja hosszabbítani, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

6.5. Futárszolgálat

6.5.1. A futárszolgálat házhoz szállításának választása esetén a szállítási díj a feladandó termékek értékétől függ. A pontos szállítási díjról ügyfélszolgálatunkon is kaphat pontos információt. A szállítási díj nettó 2.000 Ft + áfa.
6.5.2. Kérjük, hogy szállítási címnek olyan címet szíveskedjen megadni, ahol munkanapokon napközben Ön vagy megbízott átvevője elérhető.
6.5.3. A futárszolgálat házhoz szállítás esetén a megrendelt terméket a rendelésüket követő munkanapon átadjuk a futárszolgálatnak. Ezután a termékek kézhezvételének időpontja a szolgálat kézbesítési idejétől függ, amely futárszolgálat esetén a feladásától számított legfeljebb 2 munkanap. Ha a futárszolgálat küldeménye munkanapokon a feladásról küldött értesítő e-mail megérkezését követő 2 munkanapon belül mégsem érkezne meg, akkor kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunknál.
6.5.4. Futárkézbesítés esetén a jelzett napon munkaidőben számíthat a csomag érkezésére. Probléma esetén a futár keresi Önt a rendelésben megadott telefonszámon.
6.5.5. A szállítási szolgáltatás kétszeri kézbesítést tartalmaz. Az első sikertelen kézbesítést követően a futár értesítést hagy a címen, illetve keresi Önt a rendelésben megadott telefonszámon, majd a következő napon megkísérli ismét átadni megrendelését. Ismételt sikertelen kézbesítést követően a rendelés automatikusan törlésre kerül. Ismételt sikertelen kézbesítés esetén, amennyiben továbbra is át kívánja venni megrendelését, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

6.6. Külföldi házhoz szállítás

6.6.1. Külföldről érkező megrendelést jelenleg nem áll módunkban elfogadni és teljesíteni.

6.7. Szállítási díj: A székhelyen történő átvétel ingyenes. A futárszolgálat választása esetén a szállítási díj a feladandó termékek értékétől függ. Mindkét tarifa díja tartalmazza az utánvételi díjat. A belföldi szállítási költség nem függ a kiszállítás helyszínétől.

7. Termékek árának feltüntetése

7.1. A webáruházban a termékek ára kizárólag magyar forintban kerül megadásra. A termékek ára a megrendelés napján a webáruházban feltüntetett ár. A termékek ára az általános forgalmi adót tartalmazza. Kedvezményes (vagy pillanatnyi) ár esetén a feltüntetett ár már tartalmazza a jelzett kedvezményt.
7.2. A termékeket szállítás útján juttatjuk el a megrendelőkhöz. A szállítási díj összegéről a webáruház a megrendelőt a megrendelési folyamat során tájékoztatja. A szállítási díjat a megrendelő a webáruház üzemeltetőjének fizeti meg a megrendelt termékekkel együtt.
7.3. A mindenkori fizetendő ár a megrendelés leadásának idejében érvényben lévő ár. Árváltozás esetén értesítjük Önt, és lehetősége van a módosított áron megrendelését visszautasítani vagy továbbra is fenntartani. A mindenkori árváltoztatás jogát fenntartjuk.
7.4. Webáruházunkban licitálási lehetőség nincs. Árainkat központilag szabjuk.

8. Fizetési módok, számla

8.1. Webáruházunk az ön megrendelése esetén, a székhelyen történő készpénzes fizetést, a banki átutalást és utánvételi készpénzes fizetést nyújtja fizetési lehetőségekként.
8.2. Jelen általános szerződési feltételek bizonyos átvételi/szállítási formákhoz korlátozott fizetési módokat határoznak meg.
8.3. A megrendelt csomaggal együtt kézbesítjük az Ön részére a számlát.
8.4. A webáruházunkban telepítői jogosultsággal rendelkező vásárlók részére min. 8 napon belüli banki átutalásos fizetési módot biztosítunk, ezért ebben az esetben a csomag átvételnek nem feltétele a számla előzetes kiegyenlítése. A telepítői jogosultsággal nem rendelkező vásárlók csak az utánvételes vagy a személyes csomagátvételt választhatja, készpénzes kiegyenlítéssel.
8.5. Házhoz szállítás esetén a számlát a csomagba tesszük.

9. Rendelések tárolása és módosítása

9.1. A webáruházon feladott rendeléseket a rendszer tárolja.
9.2. A feladott rendelések a termékek átvételét megelőzően csak személyesen (telefonon, e-mailben, regisztrációs felületen) módosíthatók, vagy kérhető rendszerünkből történő törlésük.
9.3. Amennyiben módosítani, vagy törölni szeretné rendelését, kérjük, a rendelését követő 24 órán belül, lehetőleg a rendelést követő munkanap 12.00 óráig, e-mailben vagy telefonon jelezze igényét ügyfélszolgálatunknak.
9.4. A módosítási igény érintheti a rendelés átvételének idejét is, ezért ilyen esetben a módosítás elfogadását követően jelezzük Önnek a módosítást követő várható átvételt.

10. Rendelés adatainak módosítása és javítása

10.1. Rendeléséhez tartozó személyes adatait regisztrációkor adhatja meg, ezt profiljában bármikor módosíthatja. Vásárlói kosarának kezelése közben bármikor módosíthatja a termékek darabszámát, adhat hozzá és törölhet is. Rendelése leadása előtt teljes összesítőt kap árakkal, költségekkel együtt. A rendelés leadás előtt többször ellenőrizheti rendelésének adatait.
10.2. Amennyiben mégis meg kíván változtatni valamilyen adatot a rendelésen, kérjük, jelezze azt telefonon vagy e-mailben. A telefonhívásért az ügyfeleket emelt díj nem terheli. Kérésének jelen szabályzat keretei között tudunk eleget tenni, amennyiben megrendelési csomagja még nem került kiküldésre.

11. Felhasználói magatartás

11.1. A felhasználó a regisztrációjával kötelezettséget vállal arra, hogy a webáruház és az üzemeltető tekintetében felelősségteljes magatartást tanúsít, a szolgáltatásokat visszaélés szerűen nem veszi igénybe. Az üzemeltető fenntartja azt a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a felhasználó által a webáruházban igénybe vehető szolgáltatásokat korlátozza, a felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokat töröljön, és törölje azon felhasználók fiókját, akik bármely módon sértik a hatályos jogszabályokat, a webáruház általános szerződési feltételeit, továbbá a webáruház érdekeit. A felhasználó regisztrációjával egyidejűleg lemond az üzemeltetővel szembeni kártérítési igényének érvényesítéséről arra az esetre, ha a felhasználói fiókjának törlése miatt, vagy azzal összefüggésben a felhasználót kár érné.
11.2. Az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a szolgáltatásból törölt személyek felé a további szolgáltatást megtagadja, vagy a folyamatban lévő megrendeléseket teljesítse a visszaélés ellenére.
11.3. A felhasználó a regisztrációjával kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a webáruház használata során valamennyi alkalmazandó jogszabályi előírást illetve a jelen általános szerződési feltételeket. A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a webáruház infrastruktúráját indokolatlanul terheli, annak rendeltetésszerű működését akadályozza, vagy sérti, továbbá tartózkodik minden olyan cselekménytől (olyan informatikai programok alkalmazásától), amelyek a webáruház írásbeli hozzájárulása nélkül a webáruházat átvizsgálják, arról adatokat, tartalmat gyűjtenek, szolgáltatásait igénybe vesznek.

12. Hírlevél

12.1. Az üzemeltető nem küld kéretlen reklámüzeneteket. Érdemes hírlevélre feliratkozott vásárlónknak lenni, hiszen akcióinkról tájékoztatást kap.
12.2. A webáruházunk által küldött hírlevelekben akcióinkról, újdonságainkról és webáruházunkon történő változásokról tájékoztatjuk Önt (maximum heti kétszeri gyakorisággal). Ha hírlevelünk küldésével mégis zavarnánk Önt, lehetősége van írásban a novex@novex.hu e-mail címen, illetve egyéb elérhetőségeinken letiltani a hírlevelek küldését.
12.3. Hírlevelünkre le- illetve feliratkozni a novex@novex.hu e-mail címen, illetve egyéb elérhetőségeinken van lehetőség.
12.4. Hírlevelünkre való feliratkozással Ön kifejezetten hozzájárul a hírlevéllel való közvetlen megkeresésre a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény alapján.
12.5. Hírlevelünkről való leiratkozással hozzájárulása bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

13. Adatvédelem

13.1. Általános információk

Az adatkezelő adatai: Lásd: Jelen ÁSZF „Bevezető tájékoztató a webáruházról és a vállalkozásról” pontja.
Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.novex.hu címen.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármilyen okból kifolyólag és bármikor történő megváltoztatására. Az adatkezelő az esetleges változásokról és azok hatályba léptetése előtt legalább 10 nappal értesíti a felhasználókat.
Az érintettek jelen közlemény alapján nem egyértelmű kérdésekben az adatkezelőhöz – annak a fentiekben megadott elérhetőségein keresztül – intézett megkeresés útján tájékozódhatnak.
Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle telhető ésszerű olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési irányelveit, részletesen közzéteszi azokat az elvárásokat, amelyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart, illetve munkatársaival betartat. Adatkezelési alapelvei az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokon alapulnak, kiemelten, de nem kizárólag az alábbiakon:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2013. évi CLXXVII. törvény – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről
45/2014. (II.26) Korm. rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
2000. évi C. törvény – a számvitelről (“Számv. tv.”)
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (“Grt.”)

13.2. Értelmező definíciók

(A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 3.§ alapján) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy:

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adat zárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

13.3. Adatkezelési alapelvek

(A „2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” alapján)
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbítható, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adható át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

13.4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, abban az esetben az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

13.5. A www.novex.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja:
a.) „Honlapon történő regisztráció, hozzáférés árlistákhoz, műszaki dokumentációkhoz.”,
b.) “Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése. A vásárlói megrendelések teljesítése.”,
c.) „Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. Csak szerződött és a hírlevélre önként feliratkozók számára.”

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
A kezelt adatok köre: cégnév, cím, telefonszám és/vagy mobil telefonszám, e-mail cím, honlap url cím.

Az adatkezelő az informatikai rendszereken létrejövő naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az adatkezelés időtartama: az adatközlő írásbeli lemondó nyilatkozata alapján, a lemondó nyilatkozaton szereplő dátumig. Ez esetben az adatközlő minden érintett adata véglegesen és visszavonhatatlanul törlésre kerül, a papír alapú adatai megsemmisítésre kerülnek, kivéve, ha törvényi szabályozás ezt kifejezetten tiltja.

13.6. Külső szolgáltatók adatkezelése

A weboldal kódja az adatkezelőtől független, külső számítógépről érkező és külső számítógépre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltató számítógépe közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő számítógépükről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató számítógépe szolgálja ki. Az adatkezelő és a külső szolgáltató számítógépe közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.

Az adatok külső szolgáltatók számítógépe általi kezeléséről az érintett adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

13.7. Közösségi oldalak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása” (Like), népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

13.8. Cookie (süti) tájékoztató

Az adatkezelők honlapján a látogatók elsősorban az általunk forgalmazott termékekről tájékozódhatnak. A weboldal webáruházként is üzemel, a megrendelések feldolgozásához technológiai értelemben szükséges a sütik használata.

Azon weboldalnak, amelyek az Európai Unió országain belül működnek, a cookie-k használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén (mobiltelefon, tablet, stb.) történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Nemcsak az EU adott ki iránymutatást a cookie-k használatát illetően, ezt a magyar törvényi szabályozás is előírja, mégpedig a “2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről” című magyar jogszabály 155. § (4) bekezdése szerint, amely így rendelkezik: “Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.”Az alábbi tájékoztatóban olvashat az általunk használt cookie-król és használatuk céljáról.

Mi a cookie?

A cookie-k olyan kisméretű adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy internetképes eszközén (mobiltelefon, tablet, stb.). Leggyakrabban a látogató egyéni beállításait jegyzik meg a weboldal használatának megkönnyítése végett. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat.

A weboldalunkon használt cookie-k típusai

Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amelyek az Ön által indított böngészés kezdetétől a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy internetes böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt.

Hogyan lehet törölni vagy kikapcsolni a cookie-kat?

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat. A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek. A cookie-t a felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok telepítését, alkalmazását, ugyanakkor a cookie-k letiltása a böngésző használati komfortját befolyásolhatja. A cookie kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie megnevezéssel van lehetőség.

A weboldalon használt cookie-k listája

Feltétlenül szükséges cookie: ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak sem személyes, sem pedig olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni.

Teljesítményt biztosító cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható a felhasználó, és azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapunk működését, megértsük a látogatóink érdeklődését.

A feltétlenül szükséges és teljesítményt fokozó cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának. Ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, akkor nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, valamint a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

Használatot elősegítő cookie-k: ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások nyújtására használjuk, illetve hogy megjegyezzük a felhasználó beállításait (színek, nyelv, elrendezés), hogy megkönnyítsük az oldal látogatását.

A használatot elősegítő cookie-k elfogadása nem feltétele honlapunk megfelelő használatának.

Az Ön hozzájárulása

Weboldalunk böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog rendeltetésszerűen működni.

A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi hivatkozásokon tájékozódhat:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html
Safari (angol nyelvű): http://support.apple.com/kb/PH5042

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat:

Magyar nyelvű oldal:
http://www.youronlinechoices.com/hu/

Angol nyelvű oldalak:
http://www.allaboutcookies.org/
http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

Google Analytics Cookie-k
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

13.9. Az adatkezelő levelezés kezelése

Amennyiben az adatközlőnek az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán kérdése merül fel, problémája adódik, a jelen tájékoztató bevezetőjében megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az adatkezelő a hozzá postai úton vagy faxon érkezett leveleket, ügyfél megkereséseket érkeztető számmal látja el, majd a feladó nevével és az érkezés dátumával rendszerében 5 évig megőrzi.

Az adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, a központi levelező rendszer adatbázisából az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

13.10. Egyéb adatkezelések

A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt egyedi, illetőleg egyéni adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az egyes hatóságok, úgymint a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más itt nem említett hatóságok, szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

13.11. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő számítástechnikai berendezései, rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén találhatók meg. Az adatkezelő jelen tájékoztatóban közzéteszi a mindenkori internet szolgáltató cégnevét és elérhetőségét is:

Magyar Telekom Nyrt.

Ügyfélszolgálat:
H-V: 0-24 óráig;
telefon: 1400
e-mail: uzleti@telekom.hu

Az adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható még annak ellenére sem, hogy az üzemeltető jogszabályi kötelezettségének eleget tesz az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megelőzése és megakadályozása érdekében.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

13.12. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei

Az adatkezelő jelenleg harmadik féltől adatkezelési szolgáltatást nem vesz igénybe, azonban fenntartja magának a jogot külső adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

13.13. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat útján.

Az érintett kérelmére Az adatkezelő mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes.

Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

13.14. Adatkezelés elleni tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125-Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: +36 1 / 391-1400
Telefax: +36 1 / 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

14. Jogi nyilatkozat

14.1. Definíciók

a.) Üzemeltető: A www.novex.hu domain tulajdonosa és a kapcsolódó webáruház üzemeltetője a Novex Biztonságtechnika Kft. jelen Jogi nyilatkozatban a továbbiakban, mint üzemeltető szerepel.
b.) Felhasználó: Minden olyan természetes/jogi személy, aki a www.novex.hu weboldal látogatója, és/vagy a weboldalon elérhető szolgáltatást vagy szolgáltatásokat bármely módon igénybe veszi.
c.) Weboldal: A http://www.novex.hu/ URL címen található internetes tartalmak összessége, kivéve a külső, harmadik fél által előállított hivatkozások segítségével elérhető tartalmak.

14.2. A www.novex.hu domain név alatt elérhető weboldalon, valamint – a külső, harmadik fél által előállított hivatkozások segítségével elérhető tartalmak kivételével – annak bármely oldala megnyitásával a felhasználó elfogadja a jelen Jogi nyilatkozatban és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat függetlenül attól, hogy a felhasználó nem regisztrált használója, látogatója a weboldalnak, illetve nem előfizetője a weboldal valamely szolgáltatásának. Amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, kérjük, ne használja a weboldalt!

A weboldallal kapcsolatosan bármely kérdésben kérjük, forduljon az üzemeltetőhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Központi e-mail: iroda@novex.hu
Levelezési cím: 6728-Szeged, Fonógyári út 10.

14.3. A weboldal tartalma és a felelősség kizárása

Az üzemeltető jogosult egyoldalúan a weboldal tartalmának, illetve szolgáltatásainak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére.

Az üzemeltető minden tőle telhető, és ésszerű erőfeszítést megtett és megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a weboldalon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában.

Az üzemeltető sem közvetlenül, sem pedig ráutaló, vagy közvetett módon nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, elírásért, hiányosságért, az ezekből eredő károkért. Nem vállal továbbá felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található információkhoz való hozzáférésből, ennek elmaradásából vagy ezek felhasználásából eredő veszteségekért, károkért.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, használatának elmaradásából, működési hibájából, hiányosságából, működésre képtelen állapotából, vagy harmadik személy általi jogosulatlan hozzáférésből, számítógépes vírusból, adattovábbítási késedelemből, vagy hibából erednek.

14.4. A weboldalon megjelenő információk tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A weboldalon található információkra alapozott döntés és annak minden jogi következménye kizárólag a felhasználó saját felelőssége és kockázata.

14.5. Az üzemeltető megtesz minden észszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért.

14.6. Kapcsolódó külső honlapok és a felelősség korlátozása

Az üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy a weboldalról külső honlapok elérhetőek, melyek tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget.

A felhasználó a külső oldalakra mutató hivatkozások megnyitásakor még az adott oldalak használata előtt köteles áttanulmányozni és elfogadni azok használati feltételeit.

A felhasználó elfogadja, hogy az üzemeltető még abban az esetben sem rendelkezik ellenőrzéssel a hivatkozott oldalak felett, ha a külső féllel, harmadik személlyel egyébként kapcsolatban áll. Az üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a külső oldalakon létrehozott vagy megjelentett tartalomért. A külső oldalakra irányuló hivatkozások csupán kényelmet biztosít a felhasználó számára.

14.7. Szerzői jogok

A weboldalon található minden képi, hang és szöveges tartalom és annak minden eleme, valamint ezek kétdimenziós térbeli elrendezésével kapcsolatos bármiféle megoldások, grafikák, védjegyek, logók és egyéb elemek az üzemeltető szellemi tulajdonát képezik.

A weboldalon elérhető tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak, ezeknek bármilyen – a személyes használatot meghaladó mértékű – felhasználása kizárólag az üzemeltető írásos engedélyével lehetséges. Az üzemeltető a weboldallal kapcsolatosan minden jogot fenntart.

A weboldalon található bármely tartalom, vagy annak egy részének megváltoztatása, átdolgozása, más műbe, tartalomba történő beillesztése, üzleti, kereskedelmi célból bármilyen formában vagy eljárással történő másolása, sokszorosítása, forgalomba hozatala, harmadik fél részére történő átruházása, vagy egyéb módon megvalósuló felhasználása szigorúan tilos.

A jogosulatlan felhasználás szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel jár. Az üzemeltető minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

14.8. Védjegyek

A weboldalon használt védjegyek (márkanév, logó, stb.) az üzemeltető szellemi tulajdonát képezik, kivéve, amelyek harmadik fél tulajdonában állnak és annak hozzájárulásával kerültek megjelenítésre, felhasználásra.

A weboldalon található védjegyekkel kapcsolatos jogok kizárólagos gyakorlására az adott védjegy tulajdonosa jogosult.

14.9. Adatvédelem

Az üzemeltető a jogszabályok keretei között biztosítja a felhasználó személyes adatai online védelmét. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a weboldalon található Adatvédelmi Tájékoztató szabályozza, és a weboldalra történő belépéssel, illetve a weboldal használatával a felhasználó elfogadja a Tájékoztatóban és jelen Jogi nyilatkozatban foglaltakat.

A weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható még annak ellenére is, hogy az üzemeltető jogszabályi kötelezettségének eleget tesz az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megelőzése és megakadályozása érdekében. Az üzemeltető jogszerű eljárása ellenére bekövetkező jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés bekövetkezése esetén az üzemeltető nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Az üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy egyes szolgáltatásai egyedi azonosító fájlt, úgynevezett cookie-t helyezhetnek el a felhasználó számítógépén. Ennek megtörténtéről a felhasználó nem kap külön értesítést. A cookie-k kizárólag a felhasználó technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatásaink működtetését szolgálják, azokat más célra az üzemeltető nem veszi igénybe. A cookie-kal kapcsolatos részletes információkat a weboldalon elérhető Adatvédelmi Tájékoztató, valamint a vonatkozó részletet a Tájékoztatóból kiemelve a Cookie (süti) Tájékoztató tartalmazza.

A cookie-fogadás felhasználói tiltása – amelynek pontos módjáról a böngésző útmutatója ad eligazítást – az üzemeltető szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya, azonban a weblap személyre szabható szolgáltatásait igénybe venni és a regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges. A jelen weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és meghatározott célokra.

14.10 Adatkezelés

14.10.1. Fontos számunkra adatainak biztonsága, emellett gazdasági érdekünk is megkívánja felhasználóink megelégedettségét, ezért mindent megteszünk adatai biztonságos kezelése érdekében. Az adatok technikai okokból történő elvesztése, sérülése, vagy egyéb károsodásáért azonban a szolgáltatás jellegére tekintettel nem tudunk felelősséget vállalni.
14.10.2. A webáruházban való regisztráció során szükséges a felhasználóknak megadni az alábbi adataikat; név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, megrendelési cím, és számlázási adatok.
14.10.3. Az adatkezelés jogszabályi alapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban eKer tv.) 13/A. §-a, amely szerint az üzemeltető az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Az üzemeltető továbbá az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Az üzemeltető a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
14.10.4. Az üzemeltető jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatási kötelezettséget teljesít az illetékes hatóságok, közigazgatási szervek és egyéb szervek felkeresése alapján.
14.10.5. Tájékoztatjuk, hogy a webáruházban való regisztrálással egyúttal kifejezett hozzájárulását adja adatainak az általános szerződési feltételek szerinti céllal és feltételek szerint történő felhasználásra. Az adatkezelés az érintettnek az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a regisztrációjának törléséig tart.
14.10.6. Adatai kezelésének célja a webáruház szolgáltatásainak (különös tekintettel a termékek vásárlására) igénybevételéhez szükséges folyamatok (a termék árának megfizetése, szállítás stb.) lehetővé tétele. Tájékoztatjuk, hogy az üzemeltető adatait minden esetben a szükséges mértékben, a szükséges ideig használja.
14.10.7. Adatait az üzemeltető és a megrendelésének teljesítésében részt vevő partnereink kezelik a megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékben, módon és ideig.
14.10.8. Az üzemeltetőnek megadott adataiba való betekintést, adatainak módosítását, vagy törlését regisztrációs fiókján keresztül végezheti.
14.10.9. A webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez cookiek engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookiek használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookiek tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookieban személyes adat nem kerül tárolásra.
14.10.10. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.
14.10.11. A webáruházzal való viszonyán alapuló adatkezelés jogszerűtlensége, ill. egyéb adatkezelési szabálytalanságok, vagy mindezek gyanúja esetén jogorvoslatért fordulhat egyebek mellett a:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához
levelezési cím: 1530-Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125-Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 1 / 391-1400
Fax: +36 1 / 391-1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

15. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

A: Kellékszavatosság

A NOVEX Biztonságtechnika Kft. az értékesített termékek vonatkozásában kellékszavatossággal tartozik. A NOVEX Biztonságtechnika Kft. hibásan teljesít, ha az átadott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az eladó, ha a vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett A kellékszavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.

A vevő választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a NOVEX Biztonságtechnika Kft. számára másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a NOVEX Biztonságtechnika Kft. költségére a vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a NOVEX Biztonságtechnika Kft. adott okot. Tájékoztatjuk, hogy kicserélési igényének abban az esetben tudunk eleget tenni, amennyiben készletünkben szerepel azonos termék.

A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a vevő a dolgot rendeltetés szerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztónak minősülő vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a NOVEX Biztonságtechnika Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A kellékszavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek a NOVEX Biztonságtechnika Kft.-t terhelik. Amennyiben a hiba keletkezésében a vevő is közrehatott, úgy a kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a vevő is köteles viselni.

B. Termékszavatosság

Megrendelése kapcsán termékszavatossági igény illeti meg, amennyiben fogyasztónak (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) minősül.

A fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termékszavatosság szabályainak alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem voltfelismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

C. Jótállás

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott,az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet melléklete szerinti fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki.

A jótállási igényt a jótállási határidőben érvényesítheti. A jótállás időtartama:
– 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
– 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
– 250 000 forint eladási ár felett három év.
A jótállási határidő a termék átvételének napján kezdődik. A jótállási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, melyet a megrendelt termékkel együtt bocsátunk a rendelkezésére. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát –bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

Amennyiben a NOVEX Biztonságtechnika Kft. a jótállási kötelezettségének felhívás ellenére – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.

A NOVEX Biztonságtechnika Kft. a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az A. és a B. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

15.1. Az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás (Fogyasztónak minősülő vevők esetében)

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött, áruk adásvételére irányuló szerződés esetén a fogyasztót az árunak, több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak, több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, illetve ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási jogát.
A fogyasztó a fentiekben meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján is gyakorolhatja. A fogyasztó elállási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fentiekben meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen fejezetben foglaltakkal, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-szal összhangban gyakorolta.

Az elállási jog gyakorlása esetén az áru visszaküldésének költségét a fogyasztó viseli. A NOVEX Biztonságtechnika Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a fogyasztónak minősülő vevőt semmilyen más költség nem terheli.

A megfelelően gyakorolt elállás vagy felmondás esetén a NOVEX Biztonságtechnika Kft. a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a NOVEX Biztonságtechnika Kft. a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Áru adásvételére irányuló szerződés esetén a NOVEX Biztonságtechnika Kft. mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak minősülő vevőnek visszajáró összeget, amíg a fogyasztó az árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha a fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, a felmondása esetén a fogyasztó köteles megtéríteni a NOVEX Biztonságtechnika Kft. részére a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetkörökben a fogyasztót nem illeti meg, illetve elveszti az elállás, felmondás jogát.

15.2. Panaszkezelés, tájékoztatás a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről

15.2.1. A fogyasztó a NOVEX Biztonságtechnika Kft., illetve a NOVEX Biztonságtechnika Kft. érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a NOVEX Biztonságtechnika Kft.-vel.

A szóbeli panaszt a NOVEX Biztonságtechnika Kft. azonnal meg vizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a NOVEX Biztonságtechnika Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Az írásbeli panaszt a NOVEX Biztonságtechnika Kft.– ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben igazolható módon megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a NOVEX Biztonságtechnika Kft. 3 évig megőrzi.

A fogyasztó panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti a 5.2., valamint 5.3. pontban foglaltak szerint.

15.2.2. A fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

15.2.3. A fogyasztónak panasza elutasítása esetén lehetősége van a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a NOVEX Biztonságtechnika Kft.-vel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A regionálisan illetékes békéltető testületek elérhetőségei:

Békéltető testület neve Illetékességi terület Elérhetőség
Budapesti Békéltető Testület Budapest Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefon: +36 (1) 488 21 31
Fax: +36 (1) 488 21 86
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Baranya Vármegyei Békéltető Testület Baranya vármegye,
Somogy vármegye,
Tolna vármegye
Székhelye: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefon: + 36 (72) 507-154; +36 (20) 283-3422
Fax: +36 (72) 507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Békéltető Testület
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,
Heves vármegye,
Nógrád vármegye
Székhelye: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 376.
Telefon: +36 (46) 501-090, 105-ös mellék (új ügyek); +36 (46) 501-871 (folyamatban lévő ügyek)
Fax: +36 (46) 501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Csongrád-Csanád Vármegyei
Békéltető Testület
Békés vármegye,
Bács-Kiskun vármegye,
Csongrád-Csanád vármegye
Székhelye: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: +36 (62) 554-250, 118-as mellék
Fax: +36 (62) 426-149
E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu
Fejér Vármegyei Békéltető Testület Fejér vármegye,
Komárom-Esztergom vármegye,
Veszprém vármegye
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: +36 (22) 510-310
Fax: +36 (22) 510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Békéltető Testület
Győr-Moson-Sopron vármegye,
Vas vármegye,
Zala vármegye
Székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10/A
Telefon: +36 (96) 520 217
Fax: +36 (96) 520-291
E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,
Hajdú-Bihar vármegye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
Székhelye: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: +36 (52) 500-710, +36 (52) 500-745
Fax: +36 (52) 500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Pest Vármegyei Békéltető Testület Pest vármegye Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2. ajtó
Telefon: +36 (1) 269-0703
Fax: +36 (1) 269-0703
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul, amely kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A békéltető testület a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg, kivéve, ha a fogyasztó személyes meghallgatás tartását kéri.

Egyezség hiányában a békéltető testület az ügy érdemében kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kétszázezer forintot (kötelező alávetés).

Az eljárás költségét kötelezést tartalmazó határozat esetén az a vállalkozás viseli, amelynek terhére a tanács az ügyet eldöntötte. A fogyasztó kérelmének elutasítása esetén a felek viselik a saját költségüket.

A NOVEX Biztonságtechnika Kft.a határozattal jóváhagyott egyezség és a kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásáról vagy az ajánlásban foglaltak követésének teljesítéséről értesíti a békéltető testületet a határozatban vagy ajánlásban foglalt határidő lejártát követő tizenöt napon belül.

A NOVEX Biztonságtechnika Kft. az Fgytv. 36/C. § (1) bekezdés szerinti általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

A NOVEX Biztonságtechnika Kft.-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

15.2.4. Vállalkozások közötti szerződések esetén a bírósági út igénybevétele esetére a felek kikötik a Szegedi Járásbíróság és a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

16. Adattörlő kód biztosítása fogyasztók részére

Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a NOVEX Biztonságtechnika Kft. a fogyasztónak minősülő vásárlói részére a rendeletben meghatározott tartós adathordozók megvásárlásakor térítésmentesen adattörlő kódot ad át.

Az adattörlő kód átadása a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylaton történő rögzítésével vagy a bizonylat átadásával egyidejűleg más módon történik.

Az adattörlő kód önállóan nem forgalomképes, annak cseréjére vagy pótlására nincs lehetőség. Az adattörlő kód átadásával a fogyasztó az adattörlő alkalmazás felhasználására jogosult felhasználóvá válik, a címke a tulajdonába kerül – a tartós adathordozó termék jogi sorsától függetlenül.

Vásárlástól eltérő jogcímen történő átruházás (pl. kicserélés) esetén nincs kötelezettség adattörlő kód átadására.

A NOVEX Biztonságtechnika Kft. a fogyasztónak minősülő vásárlói tájékoztatása érdekében az üzleteiben és a weboldalán tájékoztatót tesz közzé az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tévő adattörlő alkalmazással kapcsolatban.

További részletes információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján: www.nmhh.hu/veglegestorles

17. Vegyes rendelkezések

A NOVEX Biztonságtechnika Kft. nem tartozik semmilyen magatartási kódex hatálya alá.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, hatálytalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, hatályát és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben a NOVEX Biztonságtechnika Kft. a jelen ÁSZF alapján őt megillető valamely jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. A NOVEX Biztonságtechnika Kft. bármilyen jogról történő lemondása csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén és az adott egyedi helyzetre vagy alkalomra érvényes.

A NOVEX Biztonságtechnika Kft. jogosult jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani, a módosítás az üzletekben való elhelyezéssel és a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

18. Jogkikötés

18.1. A webáruházzal való bármilyen kapcsolatára, megrendelésre és azzal összefüggésben felmerülő kérdésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
18.2. A felhasználó és az üzemeltető közötti vitás kérdéseket a felek békés úton, ill. az általános szerződési feltételekben megjelölt hatóságok békéltető és egyéb testületei előtt rendezik. Bírósági út igénybevétele esetén kikötik a Szegedi Járásbíróság és a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

19. Egyéb tájékoztatás

19.1. A webáruház eredeti tartalmának, illetve oldalai bármely szöveges vagy képi alkotóelemeinek engedély nélküli felhasználása szerzői jogi és egyéb jogszabályokba ütközhet. A honlapon található anyagok az üzemeltető saját elektronikus szellemi termékei, azok másolása, módosított felhasználása, nyilvános közzététele, terjesztése illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal való felhasználása csak az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével történhet.
19.2. Minden esetben kérje ki az üzemeltető nyilatkozatát a felhasználás jogszerűségéről. A fenti szabályok minden felhasználó számára kötelező érvényűek. Az ismeretük hiánya vagy figyelmen kívül hagyásuk következményei a felhasználót terhelik.

20. Technikai terméktámogatás

20.1. A webáruházban vásárolt eszközök a mellékelt üzembe helyezési útmutató segítségével helyezhető üzembe. Az útmutatók a termék csomagolásában írásban, illetve elektronikus úton, vagy mindkét formában elérhető. Amennyiben bármely oknál fogva az útmutató hiányát tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
20.2. A technikai terméktámogatás két kategóriában valósulhat meg. Az első kategóriában az ún. kiskereskedelmi felhasználó jogosult kizárólag az adott eszközzel összefüggésben terméktámogatást igénybe venni a nyitva tartási idő alatt. További, komplex megoldást igénylő segítségnyújtás kizárólag harmadik személyként, olyan telepítő szakemberek általunk történő ajánlásával érhető el, akik rendelkeznek a szükséges szakma specifikus adminisztratív feltételekkel (pld. rendőrhatósági engedély, vállalkozói igazolvány, stb). A második kategóriában telepítő szakemberek jogosultak igénybe venni nem kizárólag csak az adott eszközre vonatkozó technikai terméktámogatást. Ez azt jelenti, hogy a nyitva tartási idő alatt egy adott rendszerhez adunk technikai terméktámogatást, amelyhez a megvásárolt eszköz, mint rendszer összetevő tartozik, csatlakozik. A támogatás nem terjed ki végzettséghez és/vagy engedélyhez kötött (pld.: erősáramú hálózatok, gázvezeték hálózatok, stb), továbbá harmadik személy tulajdonában, üzemeltetése alatt álló rendszerekre (pld.: informatikai hálózat, ), valamint egy adott rendszer inkompatibilitási problémáira. Telepítők részére a fentieken kívüli egyedi technikai terméktámogatásra (pld.: tűzjelző rendszertervezés, helyszíni felmérés) alkalmi megbízási szerződés keretein belül lehetőséget biztosítunk. Ennek költsége a mindenkori piaci, illetve Magyar Mérnöki Kamara aktuális díjszabásában szereplő mérnöki óradíjak figyelembe vételével kerül megállapításra.

1. számú melléklet

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: ………………………………………………..
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ………………………………………………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ………………………………………………..
A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………..
A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………..
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
………………………………………………..

Kelt ………………………………………………..

2. számú melléklet

Együttműködési megállapodás minta telepítők részére:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészről:
NOVEX Biztonságtechnika Kft. (6728-Szeged, Fonógyári út 10., cégjegyzékszám: 06 09 015698, adószám: 22755650-2-06, bankszámlaszám: 12067008-01640388-00100005) a továbbiakban, mint Szolgáltató
másrészről: a(z) ………………………… (székhelye: …………………………………………, cégjegyzékszám: ………………………, képviseletében: ……………………), a továbbiakban, mint Partner között az alábbi feltételekkel:

Felek korábbi kapcsolatuk alapján, mely során Szolgáltató teljes körű műszaki szolgáltatást nyújtott Partnereinek mind tűzrendszerek, mind video rendszerek telepítésének, beüzemelésének és programozásának, szervizelésének tárgykörében. A műszaki szolgáltatás tartalmazta továbbá a későbbi meghibásodások javítását, kezelését és teljes körű műszaki háttér támogatását.
Ezen szolgáltatásokat korábban a Szolgáltató, vele kapcsolatban álló, másik cég alkalmazásában és annak megbízásából tette.
1.    Szolgáltató tájékoztatja Partnerét, hogy korábbi cége által értékesített és a műszaki tárgykörbe tartozó tűzvédelmi és video eszközök műszaki támogatását 2015. augusztus 01. napján teljeskörűen megszüntette és minden, a korábbiakban értékesített termékek műszaki támogatását az értékesítést végző cégre hárítja.
2.    Szolgáltató felajánlja, egyben elvállalja ezen Együttműködési megállapodás keretében Partnere tűz és video rendszereinek teljes műszaki támogatását a mai naptól, valamint az ezt megelőző időszakra is, amennyiben Partner együttműködési szándékát fejezi ki a Szolgáltatóval és biztosítja, hogy a Szolgáltató által forgalmazott biztonságtechnikai eszközöket  a Szolgáltatótól vásárolja meg.
3.    Szolgáltató felajánlja továbbá, hogy lehetőségéhez mérten, minden, a tudomására jutott, illetve neki felajánlott kivitelezési munkákba alvállalkozóként, a területileg megfelelő Partnerét bevonja.
4.    Szolgáltató vállalja, hogy Partnerét minden újdonságról tájékoztatja, igényeit figyelembe veszi, problémáit kezeli, azokat legjobb tudása szerint segít megoldani.
5.    Felek megállapodnak, hogy Partner vásárlása esetén …napos fizetési határidővel Szolgáltató átutalási számlát állít ki, melyet Partner a számla alapján átutal a Szolgáltató számlájára.

Dátum:………………………..
………………….……………….…………………….……….……………………………………….
Szolgáltató                                                                                                Partner

Mint minden cég, így a Novex Biztonságtechnika Kft. is sütik (cookie-k) segítségével törekszik arra, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt tudja nyújtani Önnek a novex.hu honlapon. A honlapon való böngészéssel Ön hozzájárul a sütik használatához. További információ

Cookie (süti) tájékoztató

Az adatkezelők honlapján a látogatók elsősorban az általunk forgalmazott termékekről tájékozódhatnak. A weboldal webáruházként is üzemel, a megrendelések feldolgozásához technológiai értelemben szükséges a sütik használata.

Azon weboldalnak, amelyek az Európai Unió országain belül működnek, a cookie-k használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén (mobiltelefon, tablet, stb.) történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Nemcsak az EU adott ki iránymutatást a cookie-k használatát illetően, ezt a magyar törvényi szabályozás is előírja, mégpedig a "2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről" című magyar jogszabály 155. § (4) bekezdése szerint, amely így rendelkezik: "Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni."Az alábbi tájékoztatóban olvashat az általunk használt cookie-król és használatuk céljáról.

Mi az cookie?

A cookie-k olyan kisméretű adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy internetképes eszközén (mobiltelefon, tablet, stb.). Leggyakrabban a látogató egyéni beállításait jegyzik meg a weboldal használatának megkönnyítése végett. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat.

A weboldalunkon használt cookie-k típusai

Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amelyek az Ön által indított böngészés kezdetétől a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy internetes böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt.

Hogyan lehet törölni vagy kikapcsolni a cookie-kat?

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat. A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek. A cookie-t a felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok telepítését, alkalmazását, ugyanakkor a cookie-k letiltása a böngésző használati komfortját befolyásolhatja. A cookie kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie megnevezéssel van lehetőség.

A weboldalon használt cookie-k listája

Feltétlenül szükséges cookie: ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak sem személyes, sem pedig olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni.

Teljesítményt biztosító cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható a felhasználó, és azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapunk működését, megértsük a látogatóink érdeklődését.

A feltétlenül szükséges és teljesítményt fokozó cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának. Ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, akkor nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, valamint a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

Használatot elősegítő cookie-k: ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások nyújtására használjuk, illetve hogy megjegyezzük a felhasználó beállításait (színek, nyelv, elrendezés), hogy megkönnyítsük az oldal látogatását.

A használatot elősegítő cookie-k elfogadása nem feltétele honlapunk megfelelő használatának.

Az Ön hozzájárulása

Weboldalunk böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog rendeltetésszerűen működni.

A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi hivatkozásokon tájékozódhat:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9 Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html Safari (angol nyelvű): http://support.apple.com/kb/PH5042

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat:

Magyar nyelvű oldal: http://www.youronlinechoices.com/hu/

Angol nyelvű oldalak: http://www.allaboutcookies.org/ http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

Google Analytics Cookie-k https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Bezárás